Димитър Велинов

Димитър Велинов е роден през 1937 г. в с. Преображенци (Надър). Работи в изданието на Нефтохим, Бургас – вестник “Нефтохимик”.

Публикува в литературната периодика, в сборници и алманаси. Участва в литературния сборник “Запознаване” (заедно с Илия Буржев, Кръстьо Станишев, Никола Инджов, Николай Цонков, Стойчо Гоцев и Христо Фотев; 1962).

Автор на поетичните сборници “УТР (Училище за трудови резерви)” (Държавно издателство – Варна, 1963), “Пътуващият град” (Държавно издателство – Варна, 1967), “Изгреви над океана” (“Хр. Г. Данов”, 1976).

Умира от инсулт на 42-годишна възраст.

Публикации за автора