Боряна Здравкова

Боряна Стойнова Здравкова е родена на 28 октомври 1971 г. Завършва ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, Исторически факултет, специалност “История” със специализация по Археология; професионална квалификация “Специалист историк и учител по история”.

Доктор по “Теория на възпитанието и дидактика” (Социална педагогика), преподавател в катедра “Педагогика”, Педагогически факултет към ВТУ.

Научни интереси: Професионална компетентност на социалния педагог; Дизайн на обучението по социална педагогика; Интеркултурна компетентност на социалния педагог; Социалнопедагогическа работа в училище и извънучилищните институции.

Книги от автора

0,00 лв.
Отстъпка:
0,00
Цена
0,00 лв.

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.