Анастасия Георгиева

Анастасия Николова Георгиева е родена в гр. Созопол. Деветосептемврийското антифашистко въстание я заварва на 18-годишна възраст. Обхваната от великите стремежи на своето трудово поколение, тя става санитарка в армейската хирургическа болница.

След свършването на Отечествената война става милиционерка, на която работа престоява до 1947 година.

Анастасия на два пъти е била бригадирка по националните строителни обекти.

През 1950 г. постъпва като подземен маневрист в рудник “Върли бряг”. Ръководството на рудника оценява прилежната й работа и я изпраща да учи в Минния техникум в Перник. След свършването на техникума тя става бомбаджия във “Върли бряг”, а по-късно става завеждащ смяна.

Когато излиза постановлението на Министерския съвет и ЦК на БКП да не се вземат жени на подземна работа, Анастасия Николова постъпва на работа в стола на рудник “Върли бряг” като касиер.

Понастоящем е пенсионер.

Книги от автора

5,00 лв.
Отстъпка:
-0.00 лв
Цена
5,00 лв.

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.