Страниране и коректури

След като текстът и изображенията (което включва и всички таблици, карти, формули и други елементи) са готови, следва странирането на книгата. Разбира се, предварително трябва да са уточнени параметрите като формат, тип на подвързията и хартията, разположението на илюстрациите, цветност, и т.н.

След като странирането приключи, се разпечатва коректура, която вие трябва да прегледате и да нанесете последни корекции. Разбира се, ако е необходимо, се прави и втора коректура. Можем да я направим на хартия и да ви я изпратим по пощата, или да ви я изпратим по електронната поща във вид на PDF. Ако текстът е сравнително чист, т.е. няма много корекции, е по-удобен вторият начин, който е и много по-бърз.

За работа с PDF ви препоръчваме безплатната програма Foxit Reader, която можете да изтеглите оттук (http://www.foxitsoftware.com/pdf/reader/). С нея можете да нанасяте коментари, бележки за изтриване и вмъкване на текст, подчертавания и др. коректорски знаци от менюто Comments (за удобство може да включите всички коректорски инструменти да се виждат постоянно от View\Toolbars\Commenting tools). Освен това, Foxit Reader е много по-малка, бърза и удобна за използване от Acrobat Reader. Разбира се, ако имате Acrobat, ползвайте него, но за да ползвате коректорски инструменти, трябва версията му да е Professional.

След като одобрите последната коректура, странираната книга се предава за печат. От този момент нататък не може да се правят промени в текста.

Същевременно с процеса на странирането върви и подготовката на корицата. Обикновено правим поне по два варианта на оформлението. Ако вие имате определена идея, ние ще я осъществим. Моля да осигурите изображенията, които искате да се използват при проектирането на корицата. Ако желаете на гърба на корицата да има кратка анотация (не повече от два параграфа) и няколко думи за автора, моля да подготвите и да ни изпратите своевременно и тези материали. Снимката на автора, ако има такава на корицата, трябва да е с разделителна способност 300 dpi при размера, в който ще се отпечатва.