Печат и подвързия

След като се приключи с предпечатната подготовка, следва отпечатване на книгата (изработване на филми и оригинали, изготвяне на печатни форми, печат, книговезки и довършителни операции), опаковка и доставка до клиента.

Моля да имате предвид, че минималният технологичен срок за отпечатване на една книга е 10 работни дни, или около две седмици. Към това време трябва да се прибави и времето за предварителна и предпечатна подготовка, както и текущите поръчки, които са по ред преди вашата. Така че, ако книгата ви трябва за определената дата, моля да предвидите нужното време, за да можем да я направим спокойно и прецизно.

Ако книгата ви се отпечатва по технологията Books on Demand, т.е. по дигитален способ, сроковете за отпечатване са много по-къси. (Но подготовката и странирането отнемат, разбира се, същото време). На практика, ако книгата е странирана, може да се отпечата в рамките на два дни, дори и на един, но това е все пак в екстрени случаи. Нормалният срок е 5 работни дни.