Организация на файловете

Няколко думи за организацията на файловете, които ще изпратите при нас за предпечатната подготовка на Вашата книга:

 • Имена на файловете като Pesho-posledno.doc или Istoria_za_pechat.doc не са разбираеми за никого освен за вас. Моля подредете файловете в последователността, в която са в книгата, и ги озаглавете с поредни номера: 001.doc, 002.doc и т.н.
 • За предпочитане е цялата книга да е в един файл, с единен стил за основния текст и с уточнени стилове за всяка степен заглавие.
 • Всички изображения трябва да се приложат като отделни графични файлове – tiff или jpg. Те трябва да са в размера, с който ще се възпроизвеждат, и с разделителна способност 250 dpi. Обикновено снимки, свалени от интернет, са с разделителна способност 72 dpi и са подходящи за разглеждане на екран, но не и за отпечатване, освен ако не се намали значително размерът им.
 • Добре е файловете с илюстрациите да са озаглавени с поредни номера – напр. 001.tif, 002.tif и т.н. Текстовете към тях се записват в отделен файл, в който са подредени по ред с номера на съответната илюстрация: напр.
  001.tif      - Портрет на Петър Добрев;
  002.tif      - Портрет на Стефан Добрев;
  003.tif      - Портрет на Илия Добрев;
  и т.н.
 • Остава в текста да се отбележат местата на отделните илюстрации, напр. в големи скоби: [001.tif]
 • Обърнете внимание на бележките под линия. Ако искате номерацията на бележките да е последователна от началото до края на книгата, трябва книгата да е в един файл. В отделните файлове номерацията се рестартира. Номерацията може да започва отново и във всяка отделна глава, като се зададе начало на нова секция. Моля уверете се, че маркерите за бележка под линия в текста са правилно форматирани. Дори и един неправилно форматиран маркер води до изчезване на съответната бележка и объркване на номерацията до края на текста.