Набор на текст и събиране на илюстративния материал

Ако не разполагате с компютър или обичате да пишете на ръка, няма проблеми – имаме квалифицирани оператори, които ще направят компютърния набор и могат да отстранят някои основни грешки в текста или поне да ви обърнат внимание върху тях.

Ако сте въвели текста си в текстов редактор като Microsoft Word например, можете да се запознаете с указанията във въпроса “Как да подготвим за печат файлове от MS Word”.

Най-важното е файловете да са хомогенни (т.е. с единна структура като текст и заглавия), да са озаглавени с цифри – 001, 002 и т.н., за да е ясно подреждането и за незапознат с текста човек.

Ако има изображения, те трябва да се изпратят отделно от текста, във вид на графични файлове тип Tiff или JPG, с разделителна способност (резолюция) 300 dpi в размера, в който ще се възпроизвеждат. Изображенията също трябва да носят уникални имена, най-добре отново с цифри – 001.tif, 002.tif и т.н. На местата, на които трябва да се поставят в текста изображенията, се отбелязва съответното име по ясно отличаващ се начин – напр. в големи скоби: [001.tif], или с друг знак, който не се среща в текста: <<001.tif>>.

Това е в случай, че изображенията ви са сканирани или са направени с дигитален фотоапарат. Ако са снимки или трябва да се снимат от друг източник – книги, списания и др., най-добре е да оставите сканирането на нас – резултатът ще е по-добър, а и няма да се таксува допълнително. Просто ни донесете (или изпратете) снимките.

От нас следва: Подготовка на текста и изображенията – коригиране, редактиране и ретуширане.

След като вече имаме текста и изображенията, трябва те да се подготвят. Изображенията се ретушират от нашите специалисти, а текстът се редактира и коригира —- може да е и от вас. Редакционните промени в текста трябва да са завършили преди да започне странирането.
Моля ви, не ни изпращайте текст, в който още има да се правят промени, да се дописва и т.н., а само окончателният вариант. Всички значителни промени в текста след като той вече е страниран, означава унищожаване на труд, който, уверяваме ви, никак не е лек. Обикновено ние разпечатваме вашия окончателен текст на хартия и го предаваме на редактора, който нанася корекциите и бележките си върху разпечатката. При възникнали въпроси и неясноти, той се свързва с вас (с автора) за изясняването им. След това корекциите се нанасят в текста от нашите оператори и той е готов за страниране. Ако желаете, може да ви изпратим разпечатката с бележките на коректора, за да ги прегледате основно.