Колко струва издаването на книга?

Както вече споменахме, ако имате възможност (и желание) да поемете разходите по книгоиздаването, всяко издателство ще се съгласи “безусловно” да ви я издаде, а при допълнително договаряне и да ви съдейства за разпространението.

И така: колко струва една книга?

Имайте предвид, че книгоиздаването е сложен процес (поредица от подпроцеси) и следователно ценообразуването, като следствие от тези подпроцеси, следва същата логика. Изключително трудно е да се дадат цени за издаване на книга в общия случай, и в тази връзка имайте предвид, че “калкулаторите”, включени в сайтовете на някои издателства, имат доста непълноти и недостатъци по крайното ценообразуване, и могат да ви подведат.

Зададен въпрос от вида: “Колко ще ми струва издаването на една книга?”, бих окачествил като въпрос: “Колко струва един компютър?”. За цената на компютъра е ясно: зависи от вида на процесора и неговата скорост, памет (вътрешна, външна), харддиск, монитор и пр. екстри, като всяка от тях добавя по нещо към общата сума.

Аналогично е и при книгоиздаването – зависи от какъв етап ще се включим в цялостния процес и кои подпроцеси ще поемем ние, и кои имате възможност да подготвите вие.

В общия случай, за да можем все пак да калкулираме някаква ориентировъчна цена, ни е необходимо да знаем поне приблизително следните параметри на бъдещата ви книга:

формат на книгата (за стандартните формати на книги – малко по-надолу) – това в общия случай означава колко на колко см желаете да е книгата ви; вземете една книга, чийто размери ви допадат най-много, и измерете ширина и височина.

брой страници – в книгоиздаването по-точният термин е “печатни коли”. Една печатна кола обикновено се състои от 16 страници, но при по-малки тиражи се печата на 8 страници, а при по-големи тиражи (2-3 хиляди и нагоре) по 32 страници. За нас е достатъчно да знаем броят страници.

Няколко подробности: един лист има две страници (правете разлика); машинописните страници на вашия текст няма да съвпадат с броя страници, след като текстът вече е пренесен в книжен формат, но все пак за нас са ориентир. Ако текстът ви е набран на MS Word, броят страници и размера на шрифта, на който са набирани, също е ориентир за нас. Като ориентир: при текст, писан на Times New Roman 12 Pt – умножете вашите страници по две и ще получите приблизително броят страници на книгата; ако е на 14 Pt – тогава отношението е грубо 2 към 3. Програмата Word има и “брояч” – най-добре е да “вземете” оттам “броят символи с интервалите”; съчетано с форматът на книгата, ще можем да определим възможно най-коректно нейния обем.

цветност – ще има ли цветни страници в книгата ви; ако да – колко. Цветните страници се отразяват много сериозно върху цената; казано накратко – цветният печат е скъпо удоволствие, сами преценяйте доколко можете да си “надвиете на масрафа”.

тираж – цената на един екземпляр от книгата зависи доста съществено от тиража. Правилото е: колкото е по-голям тиражът, толкова цената на единица бройка е по-малка. Причината е, че подготвителната дейност по книгата не зависи от последващия тираж и нейната сума, разпределена върху повече бройки, намалява крайната цена за единица бройка.

Имаме ли изисквания за минимален тираж? Принципно – не. Можем да ви издадем и книга в 1 екземпляр, разбира се тя ще ви излезе “златна” като цена.

Препоръчителен тираж: минимумът в случая за отпечатване на книга на офсетов печат (печатница) е 100 бр. За максимален тираж нямаме ограничение, но едва ли ще поръчате сто хиляди броя. При тираж под 100 бр. се минава на принципа “print-on-demand” – на дигитална технология; в този случай цената се определя на единица бройка (за отпечатване) плюс общата сума за предпечатния процес.

-----------------

Малко отклонение на тема “тиражи” на книги:

Какъв тираж е най-оптимален за вашата книга е въпрос с повишена трудност, на който в края на краищата ще отговорите вие (или косвено – вашият спонсор). Първоначално се започва със следната “сметка” от варианта: “Ще подаря на баба, на леля, на приятелите... да остане и нещо за мен, абе 20-30 бр. ще ми стигнат”, до: “Всички ще си купят от моята книга: колегите, приятелите, съседите... 300 броя май ще са малко, я да я направим 500 или по-добре 1000”.

Подборът на оптимален тираж на една книга е много капризна материя и нещата съвсем не са прости.

Проблемът е да решите предварително какво очаквате от книгата. Не е целесъобразен подходът: “Дай да я издадем, пък ще видим”. Ако сте замислили издаване на книга повече от 100 бройки, първо помислете за следните неща: Кой ще ми разпространява книгата, къде, при какви условия, и прочие, и прочие.

Най-често срещаният подход: “200-300 бройки е добре”. Имайте предвид, че този тираж не е измежду оптималните. За да се постигне себестойност на книгата, която да е конкурентна ценово на пазара, тиражът трябва да е 1000 и нагоре. При по-високи тиражи като правило цените на единица бройка намалят. Въпросът обаче какво ще правите с тези книги, остава отворен. Книгоразпространителите биха приели намръщени десетина (при по-нахален подход от ваша страна – двайсетина) екземпляра, които ще бъдат набутани някъде по рафтовете и ще прашасват там с години. В този ред на мисли и тираж от 500 броя е голям – трудно бихте намерили 500 човека, на които да подарите по една книга.

И какво излиза в края на краищата? Най-неоптималният тираж (100, 200 или 300 бр.) се оказва най-препоръчителен.

Най-малко разходи ще ви струва печатането на единични бройки, по “дигиталната технология” (на принципа “print-on-demand”), но пък на практика ще имате книги само “за показване”.

Съвременен, евтин и модерен вариант са “електронните книги”; за тях – по-долу.

-----------------

Има и още параметри на книгата, които влияят върху цената, но като първоначален ориентир – тези са достатъчни. Ще ви дадем “базова цена” за издаване на книга с оптимални параметри, а ако желаете допълнителни екстри (луксозна хартия, твърда подвързия, екстри по кориците: релефен печат, парцелно лакиране и т.н.) – за тях и техните цени ще коментираме допълнително.

Разбира се, в правото сте да се допитате и до “конкуренцията”, т.е. други издателства, и да сравните “показанията”. Ако прецените да гласувате доверие на нашето издателство, следват последващите стъпки, свързани с издаването на книгата.