Яни Милчаков

Яни Милчаков е роден през 1955 г. в Стара Загора. Доктор по славянска филология на Ягелонския университет в Краков, Полша (1990), професор по теория на литературата в Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”. Професор в катедра “Книга и общество” към УниБИТ.

Лектор по български език, литература и култура в Ягелонския университет, Краков, Полша (1987-1991); във Вилнюския университет, Литва (1994); Прешовския университет, Словакия (1999); Витембергския университет, Германия (2005) и Загребския университет, Хърватия (2011).

Научни интереси: българска литературна история, теория на стиха, социология на културата и масмедиите, история на цензурата, балканистика, славистика.

Автор е на книгите “Стих и поезия” (1990), “Социология на литературата” (2001), “Българска стихотворна култура XVII-XX век” (2006) и “Социални полета на литературата” (2009).

Публикации от автора

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.