Теодор Кърчев

Теодор Иванов Кърчев е роден на 8 май 1959 г. в гр. Свищов. Завършва с отличие Юридическия факултет на Софийски университет “Св. Климент Охридски” и през 1986 г. е назначен за следовател в Окръжната следствена служба в Разград, където работи и към момента.

Хоноруван асистент по наказателен процес във ВСУ “Черноризец Храбър”, гр. Варна. Доктор по наказателно право. Има публикации в областта на семейното и наследственото право, криминалистиката, наказателния процес в редица специализирани издания – “СП”, “Общество и право”, в бюлетина на Съюза на българските юристи, ведомствения печат на МВР.

Теодор Кърчев е автор на редица литературни творби, обединени в поредицата “Огледала”. Тематиката им е разнообразна – хумор, сатира, историческа – за български държавници и възрожденци, за природата, класическата музика и пр. Стихотворения на Кърчев, посветени на видни българи, са получили одобрението на Министерството на културата и на местната власт и са изсечени със златни букви върху мраморни плочи в Разградска област. Представени в глобалната мрежа, произведенията на Теодор Кърчев получават ласкави отзиви от цял свят, включително от президента на Бразилия. Поздравителни адреси авторът получава още от министерствата на културата на Австрия и Италия.

Публикации от автора

Разкази

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.