Никола Бенин

Никола Бенин е преподавател по Българска филология във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. В. Търново.

Научни интереси: Нова българска литература, Най-нова българска литература, Методика на обучението по литература, Ранно обучение по четене и писане, Българска и чужда литература, Литература за деца и юноши, Митология, Религия, Исторически роман.

Член на Съюза на учените, на European Association for Jewish Studies, The Society of Biblical Literature.

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.