Мария Ендрева

Мария Ендрева-Черганова е родена на 18 юни 1977 г. в гр. Гоце Делчев. Завършва “Български език и немски език” в ПУ “Паисий Хилендарски”.

Преподавател е по немска литература и култура в Катедра по германистика и скандинавистика в СУ “Св. Климент Охридски”. Дисертационното й изследване е на тема “Естетическите възгледи на Райнер Мария Рилке в критическите му произведения”.

Води семинари по немска литература и история на културата на немскоезичните страни: “Средновековния немски роман”, “Романтическата поезия”, “Драмата на натурализма”, “Епохата Бурни устреми”, “Творчеството на Новалис и романтическата теория”, “Смъртта, изкуството и езика в творчеството на Райнер Мария Рилке и Хуго фон Хофманстал”, “Новелите на Томас Ман”, “Немската култура в периода 1871-1918 г.”.

Редактор на книги

10,00 лв.
Отстъпка:
0,00
Цена
10,00 лв.

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.