Красимир Чернев

Красимир Кирилов Чернев е роден на 15 януари 1960 г. в гр. Варна. Завършил е българска филология във ВТУ “Св.св. Кирил и Методий” и право в Бургаски свободен университет. От 2001 г. е член на СБП. Живее и работи в родния си град.

Автор на поетичните книги: “Бряг за заточение” (1991), “Камък за ъгъл” (1993), “Нежен полъх в синия атол” (1994), “Скалисти размисли” (2004), “Дванадесет пясъчни лета до есента” (2011), “Премълчано с приятели” (2013), “Акорд за поглед и безпътни мачти” (2015), “Портрет на морски фар по залез” (2018), “Недовършени бемоли” (2019), “Фаропазачът има слънчеви мисли и сиви очи” (2020).

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.