Константинос Марицас

Константинос Марицас е роден на 29 септември 1957 г. в гр. София, в семейство на баща – грък и майка – българка.

Средата, в която израства, е наситена с литература и музика. Така опознава и двете балкански култури до съвършенство. Дипломира се като инженер в Атина и като магистър-философ в София.

В зрелите си години пътува много, пише и превежда. Философските му идеи са екстравагантни и провокират нов прочит на раждането на цивилизацията и мястото ни – на мъже, жени, хермафродити и други – в нея. Книгите му са публикувани на български, гръцки, руски и английски.

Като преводач Константинос Марицас представя последователно великите гръцки поети на български – Кавафис, Карьотакис, Полидури, Рицос, Варналис и др. Превежда и стихотворенията на Ботев на гръцки. Изданията са билингва. Преводаческият му подход изисква точно спазване на словореда и пунктуацията на автора. Специално внимание отделя на подбора на думите – отличните му познания по етимология на двата езика, както и търпението му да издирва стари думи, които да отговарят на оригинала, представят гръцките поети в най-неподправен, най-чист вид.

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.