Иванка Топалова-Топарева

Иванка Топалова-Топарева е родена в с. Стрелец, Великотърновска област. Завършва “Геология и проучване на рудни полезни изкопаеми” в Санкт Петербург и “Математика” в СУ “Св. Климент Охридски”.

Живее в гр. Бургас. Работила е като геолог по проучване на руди в Странджа и като ръководител на звено за търсене, картиране, оценка и прогнози на полезни изкопаеми.

Автор на книгите: “Тайните на Гея” (2010), “С жизнъю на одной скамъе” (2011), “Бунтът на минутата” (2011), “Симфония на душата” (2015).

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.