Илия Христов

Проф. д-р Илия Ставрев Христов е роден през 1943 г. в Бургас. Учи в родния си град, след това следва в Ленинград (дн. Санкт Петербург) – СССР (дн. Руска федерация) инженерни науки. След това учи “Икономика” във Варшава – Полша. Специализира в Германия и Австрия.

Владее няколко езика: руски, полски и немски. До края на живота си остава честен и предан на науката. Често е канен в различни телевизии по икономически теми за развитието на страната.

Илия Христов е бил професор по “Социално управление” в Университет “Проф. д-р Асен Златаров” Бургас. Той е преподавал управленски и туристически науки.

Автор е на 12 научни монографии, 7 учебника, 7 учебни помагала, 1 методическо пособие, 19 студии (от тях 6 в чужбина), над 225 доклада(от които 56 в чужбина) и т.н., както и на над 150 научно популярни статии. Автор и съавтор е в над 20 научно-приложни разработки по конкретни възложения на обществената практика.

Проф. д-р Илия Христов почина през 2018 г.

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.