Георги Попаянов

Георги Стойчев Попаянов  е роден на 2 септември 1881 г. в с. Дерекьово, Малкотърновско (дн. Дерекьой в Турция). Участник в Преображенското въстание (1903 г.), революционер, историк-изследовател на Бургаския край, Странджанския район и Източна Тракия.

Учи в Поморие, Лозенград и в Българската гимназия “Д-р Петър Берон” в гр. Одрин. След въстанието завършва Историко-филологическия факултет на Софийския университет. Учителства в с. Ново Паничарево, община Приморско, в Малко Търново, в Одрин, Солун, Хасково и Бургас (от 1912 г.). От 1921 г. до пенсионирането си е директор на Мъжката гимназия в Бургас (Гимназия “Г. С. Раковски”). След това е директор на музея в града. До края на живота си е сред най-изявените културни и просветни деятели в Бургас.

Той е от основателите на читалище “Пробуда”, на археологическо дружество “Дебелт” и най-активен участник в обогатяването на музейните колекции. Пише книги и изключително много статии в периодичните издания: “Тракия”, “Мир”, “Зора”, “Илинден”, “Заря”, “Беломорска Тракия”, “Народен глас”, “Народен фар” и др.

Умира в Бургас на 24 февруари 1951 г. В памет на революционера, историка, културния деятел Георги Попаянов е поставена паметна плоча в  гр. Бургас, на ул. “Лермонтов” № 26.

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.