Гено Генов

Гено Генов е роден през 1934 г. в с. Извор, община Созопол, област Бургас.

Завършва Минен техникум в големия крайморски град и посещава литературния кръжок “Атанас Манчев”, след което работи като минен майстор и завеждащ смяна в рудници в Родопите и Странджа. По-късно отново е в Бургас, в Кабелния завод “Васил Коларов”.

Трагичната кончина за него идва през януари 1967 г., когато се хвърля под влака, прекъсвайки доброволно дните си в ранната Христова възраст.

Единствената му поетична книга “Сънища зелени” (1995 г.) е издадена от негови приятели доста след смъртта му в ИК “Перун”, Бургас. В предговора си към нея Атанас Радойнов отбелязва: Гено си отиде с дълбоко притаено чувство в себе си, че ние не го разбираме достатъчно добре, че не умеем без предубеждение да четем онова, което той, поетът-работник, пишеше в нощите си на физическо изтощение и на духовно безсъние, белязано с горещи пориви за поетическа изява...

Публикации за автора