Атанас Родозов

Атанас Георгиев Родозов е роден през 1990 г. в гр. Пловдив. Завършва магистратура в ПУ “Паисий Хилендарски”, специалност “Актуална българистика” (2016) с отличен успех. Работи като библиотекар към Медицински университет – Пловдив.

Публикувал е в списание “Страница”, сп. “Пламък”, “Литературен вестник”, “Литернет”, сборника “Изящното перо 2017”, “Литературен свят”. Участвал е в литературни конкурси за проза и поезия с авторски текстове.

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.