Асен Кожухаров

Асен Кожухаров е роден на 18 февруари 1961 г. в гр. Варна. Завършва Висшето военноморско училище “Никола Йонков Вапцаров” с магистърска степен. Защитава докторат също във ВВМУ “Никола Йонков Вапцаров” (1999). През 2005 г. получава магистърска степен и от Военната академия “Г. С. Раковски”.

От 2001 г. е доцент във ВВМУ “Никола Йонков Вапцаров”. Преподава дисциплините “Военна история”, “История на корабоплаването”, “Основи на научните изследвания”, “Методологически основи на военнонаучните изследвания” и “История на военноморското изкуство”.

Член на редколегиите на списанията “Език и литература” и “Историческо бъдеще”, както и на редакционния съвет на “Asian Journal of Social and Human Sciences”.

Автор на книгите: “Стража на прохода” (комиксов роман, 1991), “Добромир” (роман, 1992), “Ордата на Варга” (комиксов роман, 1992), “Любовта на Сколопендрата” (сборник с новели, 1993), “Белият дявол” (комиксов роман, 1994), “Четвърт безкрайност” (2016).

Научни книги: “Битката при Варна 1444 г.” (1994), “Съвременните въоръжени конфликти в историята на военноморското изкуство: бойни действия по морско-океанските комуникации и унищожаване на противника на море” (2002), “Към командния мостик” (2006), “Морските десанти през двадесети век” (2007), “Операции за прекъсване на морско-океанските комуникации и унищожаване противника на море и в пунктовете за базиране (1912-1945 г.)” (2013), “Обучението на българските морски офицери зад граница (1882-1944)” (2015).

Член на Сдружението на писателите – Варна от 1993 г. Председател на Сдружението на авторите в комикса “Манускрипт” – Варна.

Редактор на книги

0,00 лв.
Отстъпка:
0,00
Цена
0,00 лв.

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.