Радка Пенчева

Радка Пенчева е родена на 14 февруари 1960 г. в гр. Дряново. Завършва Математическа гимназия в гр. Велико Търново, през 1980 – Държавния библиотекарски институт в гр. София, а през 1986 г. – Българска филология във ВТУ “Св. Св. “Кирил и Методий”.

От 1987 г. работи във филиала на Националния литературен музей в гр. Велико Търново – къща музей “Емилиян Станев”. От 1991 г. е завеждащ същия музей. Интересите й са съсредоточени в областта на литературната история и критика, литературната мемоаристика и архивистика. Автор е на множество публикации върху творчеството на Емилиян Станев, както и върху много други писатели, някои от които – напълно забравени днес.

Участва в редица литературни и културни проекти у нас и в чужбина, както и в множество научни конференции. “Доктор по българска литература” (от 2009 г.). Участвала е в следните международни проекти: “Музика и архитектура” в Италия, “По стъпките на катарите” в Каркасон – Франция, различни промоции, свързани с творчеството на Емилиян Станев в Полша, Франция, Унгария.

Издадени книги: “Емилиян Станев. Разкази за деца” (в съавторство, 2000); “Литературният архив – недоразказаната памет” (2003); “Творческият архив на Емилиян Станев и визиите му за историята в романа “Иван Кондарев” (2009); “Сюжети на забравата. Реванши на паметта” (2011).

Съставител (и редактор) е на следните книги: “Емилиян Станев. Личност и творческа съдба” (1997); “История. Истории. Наративи. Българската историческа проза от втората половина на ХХ век” (2002); “Емилиян Станев. Дневници от различни години” (2003); “Георги-Асен Дзивгов. Купол. Стихове и литературна критика” (2004); “Емилиян Станев. Биобилиография” (2007); “Спомени за Емилиян Станев” (2007); “Писател български. Сборник с доклади за Е. Станев по повод 100 години от рождението му” (2007); “Недопети песни”(2010) и др.

Редактор на книги

12,00 лв.
Отстъпка:
-0.00 лв
Цена
12,00 лв.

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.