Марин Бодаков

Марин Бодаков е роден на 28 април 1971 г. във Велико Търново. През 1994 г. завършва българска филология в СУ “Св. Климент Охридски”. От 1997 до 2000 г. работи в сп. “Български месечник”.

От 2000 г. е редактор за литература във вестник “Култура”. Съветник по въпросите на културата в Кабинета на Председателя на Народното събрание (2006-2009). Главен асистент по жанрове в печата, публицистика и художествена критика в Катедра “Пресжурналистика и книгоиздаване” на ФЖМК на СУ “Св. Климент Охридски”.

Автор на поетическите книги “Девство” (1994), “Бисквити” (1998), “Обявяване на провала” (2002), “Наивно изкуство” (2011), съставител на сборника “Иван Вазов и...” (2000).

През 2011 г. печели наградата за поезия “Иван Николов”.

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.