Разкази

Сърцето на златаря

преди 1 година 2 months

Той не е стар. Напротив, струва ми се, ако външният му вид не лъже, скоро е надхвърлил петдесетте. Косата му е прилежно сресана назад, покрива цялата глава. Вярно е, че сребрее, но нали казват, че посивелите коси са израз на благородство! Знае ли се кой кога придобива тази природна добродетел?...

Да върнеш ограбеното

преди 1 година 2 months

Класната ръководителка затвори дневника и огледа още веднъж присъстващите на родителската среща. И някак тъжно каза, че пак тези, с които най-много иска да се срещне, ги няма! – Бих помолила след срещата, като член на родителския комитет, да ме придружите до дома на Калин Колев...

Овен на врат

преди 1 година 2 months

Дядо Симеон почука на вратата и като получи отговор, влезе по терлици в кабинета. Това ми направи силно впечатление, та го запитах къде са му обувките. – Ами, че вънка ги оставих, кални са, пък тука гледам чистичко държите – заоправдава се дядо Симеон, но се върна и си обу обувките...

Мълчаливият

преди 1 година 2 months

Още от входната врата на районното управление ме лъхва познат мирис на силен парфюм. А това е сигурен знак, че снощи пак са бродили някои от проститутките в квартала, сигурно за някакъв скандал в близките заведения. Най-често се сбиват помежду си за клиенти, всяка гледа да хване чуждестранен моряк, повечко плащат...

Дребна алчност

преди 1 година 2 months

Противоречиви чувства ме връщат към едно дело, завършено отдавна. То не беше трудно от правна страна. Затруднихме се само при издирване на автора на престъплението. Всъщност, това не е рядко явление – никой престъпник не се явява сам да си признае, че е извършил престъпление...

Една малко изоставена версия

преди 1 година 2 months

Началникът на службата затвори папката със зелени корици, премести я към края на бюрото и енергично стана от стола. Отвори желязната каса и взе друга папка, малко по-малка, но също така зелена на цвят...

Пилони в морето

преди 1 година 2 months

След всяко завръщане от отпуск полковник Несторов обхождаше кабинета си по няколко пъти, сякаш за първи път влизаше в него. Като добър приятел се радваше на срещата с всеки предмет и му се струваше, че всичко е ново, току що поставено...

Кому е необходимо всичко това

преди 1 година 2 months

Винаги съм изпитвал отвращение от тези дела. Те не са трудни от правна и фактическа страна, напротив, разследването им е леко. Вярно е, че понякога се затрудняваме, докато намерим укриващия се родител, който съзнателно променя местожителството си, не се адресно регистрира...

Дежурство след полунощ

преди 1 година 2 months

Старши лейтенант Николов излезе от дежурната стая и реши да намине първо към трети пост. Тръгна по перона, наоколо районът грееше под светлините на десетки прожектори. Коловозите на гарата след заминаването на влаковете вечер оставаха празни. Колкото повече доближаваше до диспечерския пункт, в ушите му отекваха острите писъци на железничарските свирки...

За САЩ и за американците

преди 1 година 2 months

Всеки живеещ или пребиваващ в САЩ има само едно право и едно задължение – да спазва закона. Държавата е нова и добре планирана. Пътищата са ориентирани изток-запад и север-юг. В градовете улиците са успоредни, а перпендикулярно са авенютата (булевардите). Трафик (задръствания) няма. Ако някоя улица или път не може да поеме движението, се строи още един успоредно или на пилони...

Страници