Разкази

Неговата крепост

преди 1 година 2 months

Винаги си мислех, че рано или късно ще се срещнем пак. Не съм си представял как и кога ще стане това. Но най-малко го очаквах днес. Бях обещал вкъщи да се върна навреме, все отлагахме някакъв важен разговор...

Залезът

преди 1 година 2 months

Седна срещу мен на стола, след като се убеди, че правилно е разбрал поканата. Изчака да освободя дежурния по арест и помоли за цигара. Винаги постъпва така. Прибира между пожълтелите си пръсти белия къс и внимателно го овалва от край до край! Огън не му предлагам...

При учителката

преди 1 година 2 months

Разпитът вървеше трудно. Момчето не намираше сили да признае всички извършени престъпления. Помагах му да разбере, че за отделните деяния ще получи отделни присъди, но има и кумулация, ще лежи най-тежката, по-добре е да не укрива нищо, за да няма след време и друго дело. Тогава вече ще има една присъда…

Търсене на виновния

преди 1 година 2 months

В кабинета влязоха плахо, неуверено. Но трудно прикриваха вълнението и желанието си час по-скоро да заговорят. – Заповядайте, седнете моля! – Млади са, нямат повече от четиридесет. Облечени семпло. Жената бърше с кърпичка очите си, а те са подпухнали, налети със сълзи.

Джобното ножче

преди 1 година 2 months

Странни мисли се реят из главата ми при таи болнична обстановка. Пренесъл съм се на панаира, а наоколо виенски колела, стрелбища, амбулантни търговци. А края тях народ, народ, яйце да хвърлиш, на земята няма да падне. От всички посоки гъмжат приказки и подсвирквания на панаирджиите...

Тихо, ще чуят съседите

преди 1 година 2 months

Всъщност, в това дело няма нищо особено. Всичко може да се приеме в кръга на едно младежко увлечение, завършило за щастие само с телесни повреди и щети на откраднатия лек автомобил...

Третото измерение

преди 1 година 2 months

Тежко пътно-транспортно произшествие ми отне почти целия ден. Бях доста уморен, но въпреки това позвъних да ми изведат Павел за разпит. Нямах желание да стои повече това дело, почти всичко беше изяснено…

Белият косъм

преди 1 година 2 months

Колата още не беше набрала скорост и Ангел подхвана разговора, отлаган поради обстоятелствата дълго време. Сега му се падна на слука и той не я пропусна. – Нали ти казах, че щом си станал следовател в район, на територията на който има мина, рано или късно долу по галериите заедно ще вървим – подхвърли ми той. – Не вярваше, за нищо на света казваше под земята или в “дъното на ада” няма да слезеш! ха сега да те видя, може и на барут да замирише…

Късо съединение

преди 1 година 2 months

Тръгна ли на юг от града, радостни тръпки ме побиват. Отдалеч усещам аромата на Странджа планина, мириса на дъбова шума, зеленика и зелена трева. Зависи от сезона, с нетърпение очаквам първия полъх на гората, подал лице през прозореца на автомобила...

Стрели в сърцето

преди 1 година 2 months

Какво може да донесе краят на един работен ден на следователя. Умора – при всички случаи. Почти всеки ден е изпълнен с напрежение – разпити, дежурства… Е, затова пък днес не е така. Просто изненадващо!...

Страници