Поезия

Никога

преди 3 months 1 седмица

Някога при морето ходехме,
плувахме, гмуркахме се.
И скришом пушихме цигари.
Горещи пясъци краката изгаряха
докато намерим джапанките.

Пия

преди 3 months 1 седмица

Не пил от векове, аз пия.
Пиянството ми спомена възражда.
Аз пия, за да се събудя.
Пиян съм от надежди и очакване добро.

Беззаглавие

преди 3 months 1 седмица

Речите на вечните.
Вените на кретените.
Жилото на бесилото.
Страстта на властта.

Безследно

преди 3 months 1 седмица

Безследно неизчезнал ще се върна,
за да оставя в лятото следа.
Тук всяка непогалена вълна
очаква мен и моята прегръдка.
Морето е завинаги мечта.

Красиво е

преди 3 months 1 седмица

Красиво е на залеза небето,
рубинено – вещае ветрове.
В копринената нощ морето
раздиплило е свойте цветове...

Някой ден

преди 3 months 1 седмица

Един ден
камбаните на ада ще замлъкнат.
Тогава ще продам на сметка розовите очила.
Онази клетка,
дето ме отглеждаха във нея...

Тук, при този бряг

преди 3 months 1 седмица

Няма нужда от поезия,
няма нужда от тъги.
Късно вечер нека слезем
тук, при този бряг и си простим.

Когато няма

преди 3 months 1 седмица

огато няма суета
а мислите пътуват надалече
тогава лятната тъга
отстъпва ред на есента и вече
приижда нощната река...

Брегът

преди 3 months 1 седмица

Когато вечерта се плъзне – мокра,
когато тръгне си денят,
когато слънцето не ще те стопли
тогава погледни брега...

Възкръсвам

преди 3 months 1 седмица

Мълчанието е изкуство.
Нека се прекръстим.
От толкова ненужни думи
омерзен, възкръсвам.

Страници