Е-списание

Не можем да разискваме още 20 години

Автор: 
преди 4 години 11 months
Председателят на ПДС (Германската Партия на Демократичния Социализъм) Лотар Биски

Въпрос: Вие представихте един преработен ПДС – програмен проект. Изправена ли е партията пред въпроса да взема решение за партийна линия?

– Не обичам големите лозунги. Те ми приличат понякога на дошли отнякъде бухалки, които малко обясняват целта си. Бих казал, че след около шест години дискусия ние имаме един проект, който прави партията познаваема, отличаваща се като демократично-социалистическа сила. Това е по-съответстващо.

Ключът към победата

Автор: 
преди 4 години 11 months

След сключването на Парижката спогодба в 1983 година североамериканските войски трябваше да се изтеглят от Виетнам. Въпреки това южновиетнамските въоръжени сили продължиха съпротивителната борба за окончателна победа над американския окупатор...

Левицата се завърна

Автор: 
преди 4 години 11 months

Третата среща на високо равнище на народите от Америка беше контрасреща на Организацията на Американските държави /OAS/, на която се явиха 34 държавни шефове на същото място и по същото време. Никога досега изолацията на пристигналия с външната си министърка Буш, не е била тъй очебийно ясна. С неодобрението на Аржентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай и Венецуела ALCA в първоначалната си форма бе провален, но не съвсем към края.

Остарял ли е марксизмът?

Автор: 
преди 4 години 11 months

Неотдавна на тази тема видният професор философ д-р хонорис кауза ХАЙНС ХАЙНЦ ХОЛЦ изнесе лекция на едно организационно мероприятие на “РОТФУКС” в Рощок, на което присъстваха и много младежи. Във февруарския брой на “РОТФУКС” № 85 е поместена дописка, в която са отразени основните и най-важни мисли на лектора. Дописник: Франк Мюлефелд.

Нашата среща засяга една много актуална дискусия, която започна в 1990 година /през времето на “нежната” контра-революция/ с глуповато простичките думи на един бивш германски федерален министър: Маркс бил мъртъв, а Христос – жив...

Силата на крайцера на революцията няма да избледнее

Автор: 
преди 4 години 11 months

Името на крайцера “АВРОРА” е неделимо свързано с ПОБЕДАТА НА ВЕЛИКАТА ОКТОМВРИЙСКА РЕВОЛЮЦИЯ от преди 90 години. Построеният в 1897-ма стоманен колос и влязъл на служба в 1903-та във военно-морските сили на Русия се е числял тогава към най-съвременните и бързи бойни кораби от тази класа. Бойното му кръщение става в Руско-японската война (1903-1905)...

Един гениален план за пролетарската революция преди 90 години. Априлските тезиси на Ленин

Автор: 
преди 4 години 11 months

Останалите верни сили на научния социализъм в света тази година ще отпразнуват 90-годишнината на Великата октомврийска революция. Въпреки че възникналото под нейно влияние революционно движение в Европа първо претърпя поражение, знанията и опита на руските комунисти са от основно, принципно значение и продължават да служат за ръководство и действие на работническата класа и нейните съюзници в борбата им за социални промени и добруване...

Композиторът на най-известната бойна песен на всички времена

Автор: 
преди 4 години 11 months

Малцина са тези, които знаят, че един белгиец, Pierre De Geyer, е написал музиката на ИНТЕРНАЦИОНАЛА. Едва 150 години след рождението му, през 1998 година., родният му град Гент го удостоява със статуя. Историята за пролетарския композитор разказа сега излизащият в Брюксел седмичник “Solidair”, орган на Белгийската партия на труда.

Тясно на думите, широко на мисълта

преди 4 години 11 months
Отляво надясно: Петя Алексиева, Роза Воденичарова, Христина Стоева, Илия Стоев, Ганка Бабадалиева, Йово Неделчев, Румяна Вълчева, Лилия Семова

Много е трудно и неудобно да се пише за човек, който умее с малко думи да изкаже добре премислени житейски истини, особено пък, ако самият си разточителен на думи и боравиш с факти, почерпени от други източници. За Йово Неделчев, който в случая е обект на мисълта ми, не съм чула да има издадени книги и да трупа заглавие след заглавие в творческата си автобиография. Това не означава, че няма такива, че неговото присъствие на литературното поприще е по-малко осезаемо и по-малко значимо.

Христина Стоева за Димитрина Колинкоева

преди 4 години 11 months

Ръководих курсове по чешки език и две от курсистките ми направиха много приятно впечатление. Те не само най-редовно посещаваха занятията, не само старателно изучаваха преподавания материал, но се интересуваха от въпроси извън предвидения учебен план. Желаеха да научат нещо повече за културния живот в Чехословакия (тогава така се наричаше обедининието на Чехия и Словакия), но явно изпитваха най-голямо влечение и интерес към литературата на страната, чийто език изучаваха...

Непресъхващ извор – несломима вяра

преди 4 години 11 months

Често при многобройните ни разговори се питам: “ Откъде тази уникална осведоменост по много и най-разнообразни теми и това желание да сподели знанията си по всички въпроси, към които събеседникът му е проявил интерес? Как е успял да съхрани на тази благословена възраст свежестта и услужливостта на паметта, която не му изневерява дори и тогава, когато е прекарал тежка операция? Как остана верен на своите социалистически убеждения, въпреки повратностите на живота и обрата в политиката на страната ни?...

Страници