Е-списание

Община Бургас открива поредната ежегодна инициатива за финансиране издаването на книги от бургаски автори

преди 5 години 3 months

За поредна година Община Бургас ще подпомогне финансово най-талантливите поети и писатели от града. Ръкописи се приемат от 15.04.2015 г. до 15.06.2015 г. в Деловодството на Общината.

Бургаският художник Станислав Лазаров представя възможните (ни) “Битиета”

преди 5 години 3 months

В периода 17-31 март 2015 г. ценителите на маслената живопис могат да разгледат изложбата “Битиета” на художника Станислав Лазаров, експонирана в галерийните пространства на арт-център “Орхидея” – Карлово.

Национален литературен конкурс “Петя Дубарова ‘2015”

преди 5 години 3 months

За младежи и девойки от 14 до 19 години. Крайният срок за участие е 31 март 2015 г. Творбите за участие в конкурса да не са публикувани.

Празник на четенето в Гимназия за чужди езици – Бургас

преди 5 години 4 months

На 20 февруари 2015 г. в Гимназия за чужди езици “Васил Левски” – Бургас Празникът на четенето разбуни духовете на четящото братство. В тази инициатива, посветена на патрона на училището – Васил Левски, участваха директно над 50 ученици от 8 до 12 клас, организирани от учителите по литература Любов Джунгурова, Нели Захариева, Радка Гешева и Стефка Стаматова.

Завръщане по Балкански. Завръщането на Филип Латинович и други

преди 5 години 4 months

Настоящата статия е фокусирана върху проблема за кризисната идентичност на твореца, който се опитва да преподреди своя свят посредством сетивно-визуалните и рационалните когнитивни механизми, които, оказва се, са недостатъчен епистемологичен източник, способстващ за утвърждаването на творческия и личностен идентитет. Особено тук, на ветровитите Балкани, където всяко завръщане е химерно, където всяко пътуване към себе си се доближава опасно до пристигането-в-смъртта.

Из “Простички мисли на един обикновен човек”

преди 5 години 5 months

Монетата има две лица. Виждаш това, което е отгоре, знаеш номинала ù и не поглеждаш отзад. Дори не те интересува какво има изобразено на гърба. Така е и с обществения строй. Не се вълнуваш от скритото зад излъсканата му фасада до мига, в който нещо не те издразни, засегне или се опита да те убие. Тогава се заглеждаш в монетата и забелязваш, че тя има и дебелина, дори нещо повече – на някои монети, върху тази тясна лентичка се мъдри текст, който не си виждал никога...

Трептението на думите

преди 5 години 5 months

Подобно на летен дъжд, завалял през нощта, думите бързат жадно надолу към белия лист. Тихо ромолят като капките по стъклата и търсят пътя си, сливайки се във весели струйки от изречения, за да стигнат до нас...

Есенна мелодия

преди 5 години 5 months

Ние се уморяваме прекомерно не от конфликтите помежду си, не и в борбата за надмощие на една идея над друга, а в самото приготовление за сблъсъка. Ние не знаем пощада не към падналия вече противник, а към оня, който обръща в паническо бягство скритите ни помисли и ги изправя до стената с простички и сякаш набързо събрани слова, но пропити с Истина.

Няколко атома любов

преди 5 години 5 months

Ние сме непрекъснато обновяващ се арсенал от Любов, който тихо се натрупва дълбоко в сърцата ни. Измисляме си скривалища за душите си, за да се предпазим от ядрената зима на отчуждението и завистта. Симулираме неприятелска атака, за да угодим на егото си, заспивайки с мисълта, че сме готови да се браним от всяко докоснало се до нас зло.

Из “Разковани дъски”

преди 5 години 5 months

Ако трябва да измисля само една дума, с която да опиша пространствено-времевия континуум, в който ни е съдено да живеем, бих написал ДЕБИЛИУМ...
* * *
Простичко житейско правило, което спазвам в обществото:
Никога не се разкол/ебавай/!

Страници