Е-списание

Името на жената в поезията на П. К. Яворов

преди 4 години 10 months

В ранните и в късните поетически произведения на Пейо Яворов, в началната и във финалните творби на “Подир сенките на облаците”, жената присъства с име, назована и идентифицирана е чрез името. Какво е обаче специфичното, характерното, симптоматичното, което стои зад това именуване?

Борис Бухчев по ХристоФотевски

преди 4 години 10 months

Нещастни са родените за тебе,
революцийо, и нека са нещастни!
Нещастието късно осъзнава
човекът, бързо в стадото поведен...

Изпълкомът заседава

преди 4 години 10 months

Щастливи са родените за тебе,
революцийо, и нека са щастливи!
За щастието на човека трябва
сега да се живее на земята...

Колко си хубава!

преди 4 години 10 months

Колко си хубава!
Господи,
колко си хубава!

Книга за свободата

преди 4 години 10 months

Не на площадите - а в нашите души
Тя - Свободата - се изгражда и руши.
По-съвършена от невинното ни детство,
не се предава и приема Тя в наследство.

Тоя влак за Бургас...

преди 4 години 10 months

Тоя влак за Бургас е тъй бавен.
Аз сънувам дъждовния плаж.
Там е моя живот - моя странен
и единствен словесен пейзаж.

Ти тръгваш и се връщаш пак в Бургас

преди 4 години 10 months

Ти тръгваш и се връщаш пак в Бургас.
В единственият залив пак е есен.
Тук изумен откриваш своя глас
и в своя глас солен - печал и песен.

Морето само живите обича...

преди 4 години 10 months

Mорето само живите обича,
а мъртвите изхвърля на брега.
Едно момиче, ах, едно момиче
морето не изхвърли на брега.

Между очерка и пътеписа или другият Яворов (“В тренът” и “От обсерваторията до гарата”)

преди 4 години 10 months
Къща-музей на Яворов в София

Прозата на Яворов и в съвременните му, и в по-късните рецептивни нагласи както на българската читателска публика, така и на критиката стои, според Тончо Жечев, “в могъщата сянка на неговата драматична, ослепителна поезия и трагичния роман на неговия живот”...

Страници