Е-списание

Кръстникът

преди 4 години 10 months

Слуховете, че Митко Виетнамеца, бивш уредник на историческия в Сливен, е оглавил китайската мафия във Фриско, се потвърдиха още щом влязох в офиса на “Ултрекс +”, на една пряка от Чайнатаун; спряха ме двама с дръпнати очета, пременени с двата бели китела на цар Фердинанд, които Митко бе отмъкнал от музея през 89-та…

Страшна селска история

преди 4 години 10 months

Когато, в края на лятото, Петко Музиката подочу, че има рак на гърлото, престана да свири по сватби и кръщенета – и целодневно кибичеше в хоремага в центъра на селото. Там разпъваше акордеона с неугасващ мерак, а нощем продължаваше по уличките, докато изпратеше и последния пияница до дома му... “Язък... Велтмайстер... 100 баса...” – тупаше с пръст по акордеона бай Петко. После мяташе на рамо инструмента, без да го закопчава, и го слушаше безжалостно как хлипа в мрачината...

Ярост

преди 4 години 10 months

Тъничка сметка със спестявания делеше Тони от улицата. Обитаваше под наем мансарда, с капандура, гледаща към изоставените солници; сутрин и вечер слънцето ги разтопяваше в златиста амалгама... бонус, отпускан от съдбата безвъзмездно. Пейзаж за фототапет...

Наименованията на Бургас през вековете

преди 4 години 10 months
Фрагмент от картата на “Влахия, Сърбия, България и Румелия” от Герхард Меркатор (1512-1594), където селището Поро е маркирано на северния бряг на Бургаския залив. Картата е изработена през 1589 г.

Бургас, от възникването и до наши дни, е бил известен с различни имена: Поро, Пиргос, Бургас и Анхиало Бургас. Тяхната поява е свързана с географските и природни дадености на залива, където е възникнал града, определящи неговия социален образ, същност и значение на крайморско селище...

Времето на литературно-медийния разказ

преди 4 години 10 months

Особено продуктивен аспект на изследването е археологията на литературно-медийния разказ. Той изисква да се проследяват хрониките на неговото съчленяване и развитие – от века на Просвещението до съвременната хипермодерност. Необходимо е да се анализират практиките на писане и трансформативните механизми, по които се конструират във времето литературно-медийни модели...

Идеята за книгата като медия в българския изследователски дискурс

преди 4 години 10 months

Отношението между журналистиката и литературата е интересувало още О. Уайлд, който афористично твърди, че журналистиката не е четивна, а литературата никой не я чете. Около век по-късно Волфганг Бул задава тревожния въпрос: „Казват, че нямало нищо по-старо от вчерашния вестник. Биха ли могли тогава романът и стихотворението да бъдат по-актуални от вестника, който води всекидневната документация на времето”...

Езикът на лудостта / езикът на свободата

преди 4 години 10 months

Сред очевидните междутекстови връзки в “Сопотския цикъл” на Вазов – “Хаджи Ахил”, “Чичовци”, “Под игото” и “Нова земя”, обект на интерес в това изследване е боравенето с езика на лудостта, пресемантизиран като език /на желанието за/ свобода в повестта “Чичовци” и романа “Под игото”...

Изпитанията на нормалността в романите на Димитър Димов

преди 4 години 10 months

Истерия, неврастения, мания, шизофрения, лудост, старческо слабоумие, нервни тикове, артериосклероза, алкохолизъм, наркомания... Това не е част от съдържанието на учебник по психиатрия, това е само бегло изброяване на различните психически разстройства и патологични състояния на героите по страниците на Димитър-Димовите романи...

Отворени писма до г-н Ганьо Балкански

преди 4 години 10 months

Господине Балкански! Шапка ти свалям за всички твои гяволъци и за майсторлъка ти от всяко нещо келепир да измъкнеш, ала за някои неща ще трябва и ти “метан” да направиш...

Кръчмата (из "В ъгъла на кафене "Реалити")

преди 4 години 10 months

Какво да ти кажа, мило братче, тишината и безлюдната улица, на която е бащината ни къща, направо ме смазват, ей затова пак сядам да ти пратя едно писъмце по електронната поща. Днес реших да се поразходя из селото с надежда да срещна някого, да усетя, че има живот и тука...

Страници