Иван Апостолов

Иван Апостолов e роден на 5 юли 1944 г. в с. Крушевец, Бургаска област. Завършва полувисшия железопътен институт “Тодор Каблешков” в гр. София. Работи последователно в жп гара Бургас, вагонен завод “Червено знаме”, гара”Дружба”, като редактор на многотиражка “Строително знаме”. Когато през 1979 г. започва издаването на алманах “Море”, е включен в редакционната колегия на списанието.

Първата му лирична книга “За да има море” излиза от печат през 1980 г. (изд. “Народна младеж”). Втората “Отсам брега” е през 1987 г. (изд. “Георги Бакалов”). На 1 октомври 2000 г., в деня на поезията, Иван завинаги остава в обятията на морето.

Иван Апостолов е един от най-талантливите бургаски поети. За него Любомир Захариев пише: “Той е голям поет, който тепърва ще преоткриваме.”

А Недялко Йорданов в предговора към книгата на Иван Апостолов “Отсам и отвъд” (избрани стихотворения, изд. “Писателско дружество”, Бургас, издадена 2001 г., една година след смъртта му) пише: “Иван беше приласкан и взет от морето. Морето беше неговата фанатична любов, неговата невероятна страст и неговата поезия. А Иван Апостолов беше поет до мозъка на костите си. Той не само пишеше, той живееше като поет. Един от най-добрите бургаски поети! А титлата “бургаски поет” продължава да звучи гордо и чудесно!”

Публикации за автора