Анализи

Отношението на Йовков към войната и мястото на човека в нея

преди 3 години 7 months

Отношението на Йовков към войната е реално, защото той взема участие в нея. След обявяването на Балканската война (1912 г.) селският учител Йордан Стефанов Йовков заминава на фронта като командир на рота и участва в боевете край Кайпа, Одрин, Чаталджа, Дойран, които описва в своите разкази. По време на Първата световна война (1915 г.) той е кореспондент на Северния и Южния фронт и пише творби, в които личи неговото естествено изстрадано отношение към войната.

За какво пеят колелетата в разказа на Йордан Йовков “Песента на колелетата”

преди 3 години 7 months

Разказът “Песента на колелетата” е емблематичен в творчеството на Йовков. Той носи в себе си философията на цялата художествена система на автора. В него се отразяват особеностите на сложното поетическо мислене на твореца. Уникалното в тази творба е, че тя подсказва гения на Йовков, който във всеки житейски факт може да открие поезия.

“Под манастирската лоза” – тема и проблем

преди 3 години 7 months

Сборникът “Под манастирската лоза” съдържа разкази, които Елин Пелин написва в творческата си зрялост. Създаден през 1936 г., той показва отношението на писателя към поповете и свещениците, така наречените църковни служители, за да изясни, че те не са светци, а обикновени хора, изкушени от земните съблазни. Излишно е да се мисли, че ако човек е посветен на религията и служението на църквата, ще промени човешката си същност.

Художественият свят на Елин Пелин

преди 3 години 7 months

Големият български писател Елин Пелин създава богато и колоритно творчество, което е ценен принос в литературната класика. Необикновено талантлив разказвач, той успява по художествен начин да пресъздаде българската действителност през първите десетилетия на ХХ век. Продължител на белетристичната линия в литературата, той се учи от Любен Каравелов, Иван Вазов, Христо Ботев и Захари Стоянов. Изградил своя естетически усет, Елин Пелин е своеобразно свързан и с творчеството на големи писатели като Чехов, Горки, Мопасан.

Повестта “Гераците” – дом и свят на отчуждението и раздялата

преди 3 години 7 months

Повестта “Гераците” е сред най-сполучливите български творби, художествен документ на едно драматично и вълнуващо време – първите десетилетия на ХХ век. Това е време на разпадането на патриархалната задруга и възникването на нови обществено-икономически отношения. Промените в обществото по свой начин рефлектиран в душите на хората.

“Гераците” като израз на нравствената криза

преди 3 години 7 months

Големият български писател Елин Пелин създава богато и колоритно творчество, което е ценен принос в литературната класика. Повестта “Гераците” отдавна принадлежи към най-ценното, създадено през ХХ век в българската литература. Това е така, защото авторът вярно е уловил пулса на своето време и го е отразил в художествени образи.

Разпадането на българския родов космос в повестта “Гераците” от Елин Пелин

преди 3 години 7 months

Елин Пелин създава своята повест “Гераците” като предупреждение за силата на човешките изкушения в една епоха, в която любовта и разбирателството между хората се заменят с властта на парите. В началото на ХХ век мощно навлизат новите обществено-икономически отношения, които прегазват и старите порядки, и стария морал...

Жизнеутвърждаващи мотиви в разказите на Елин Пелин

преди 3 години 7 months

Не е нужно да се напомня цялото творчество на Елин Пелин, за да се очертаят контурите и неговите особености. Писателят разкрива многообразието на селската действителност през първите десетилетия на ХХ век. От позицията на реализма той разкрива особеностите на българския живот, респективно добродетелите и недостатъците на българина.

Любовта и творческият труд в разказа “Ветрената мелница” от Елин Пелин

преди 3 години 7 months

Елин Пелин от позицията на реализма разкрива душевността и бита на българския селянин в епохата на първите десетилетия на ХХ век. В творчеството му преобладават жизнеутвърждаващите мотиви, защото писателят застъпва философската теза, че животът винаги е по-силен от смъртта, че хората оцеляват дори след тежки изпитания, страдания и нещастия. Това, което ги спасява в преодоляването на трудностите, са любовта и живителният творчески труд.

Образът на града в поезията на Христо Смирненски

преди 3 години 7 months

Образът на града е представен в неговата пъстроцветност, колорит, човешки драми. Поетическият цикъл “Децата на града” опоетизира образа на цветарката, уличната жена, босоногите деца. Отблъскващ е ликът на богатия буржоа в творбата “Вълкът” и това става метафора на цялата трагедийна поезия на Смирненски.

Страници