Литература

Съвест (откъс)

преди 2 години 5 months

Иван допря пръста си до спусъка и леко го натисна. Усети как металът хлътва и в този момент осъзна колебанието си. До преди миг бе убеден в предателството на полицая, но сега съмнение обви сърцето му. Старият му приятел взираше тъмните си очи в неговите и Иван усети нахлуващите хиляди емоции, които като рояк от пчели го нападаха и пронизваха тялото му. Отпусна ръката си, с която държеше пистолета си и секунда преди да прегърне Франческо, една сълза се стече по кожата му.

Мишето Царство

преди 2 години 8 months

В малък град някъде на изток, с подредени двуетажни къщи, красиви паркове и алеи, царяло ред и спокойствие. Търговията била в разцвета си, а хората – доволни и щастливи.

Докато не се появили безброй сиви плъхове и черни мишки. Прокопавали си тунели под земята, необезпокоявано нахлували в къщите. Изключително гъвкави, гризачите се промъквали през най-тесните пукнатини и отвори. Постоянно изпитвали глад и помитали всякаква храна, после блажено заспивали върху отпадъците...

През ключалката

преди 2 години 8 months

Анекдотите идват дори в облачен ден. Приличат на растението наречено диваче, на латински Mirabilis jallapa. Прекрасен обект за генетични изследвания. Цъфти нощем, а дори когато притъмнее преди да завали дъжд.

Борбата на порива към върховете достатъчна ли е, за да се изпълни човешкото сърце

преди 2 години 8 months

Кой е Сизиф? Според гръцката митология никой в Гърция не може да се сравнява с него по коварство, хитрост, измама и ловкост на ума. Така той натрупва несметни богатства, но всяко начало си има край. С коварство и измама няколко пъти надхитрява Хадес и Танатос, но най-после Танатос успява с много усилия да изпрати душата на омразния за хора и богове Сизиф в царството на сенките.

Размисли, породени от една “Инструкция...” за поетично творчество

преди 2 години 8 months

Инструкция, при това за писане на поезия, и то в някаква последователност, адресирана към... децата?! Звучи като шега или като полъх от недалечното ни ентусиазирано, с вкус към подобна фразеология минало, но не е. Защото става дума за една съвсем сериозна и амбициозна система за работа с деца на Дона Е. Нортън, без някъде да се посочва, че е адаптивна само в работата с деца таланти...

Принципът на демиурга и литературното творчество на детето

преди 2 години 8 months

Въпреки че в науката интересът към формирането и развиването на креативните способности на индивида, и то от ранна детска възраст, никога не е угасвал, а само е менял силата си – на приливи и отливи, написаното за възможностите на играта в литературно-творчески аспект и нейното значение понякога за творческия процес, не удовлетворява...

В търсене на “трудната” поетическа мелодия, или по пътя към поетическите схеми и... обратно

преди 2 години 8 months

Ще ми се да започнем наблюденията си върху поетическите търсения и предпочитания на децата и младите поети от нашите литературни студия с два стихотворни примера. По този начин се надяваме да се докоснем до някои особености на “младата” българска поезия въобще, както и да потърсим отговора на въпроса: до колко е възможно посредством целенасочена преподавателска работа да бъдат култивирани версификационни умения...

За правописа на някои имена

преди 2 години 8 months

Дали филологическото ми образование или характерът ми, който ме кара да се вглеждам и в наглед дребни неща, е причина често да забелязвам правописа на някои имена и да разсъждавам върху тяхното правилно изписване. Прави ми впечатление, че едни и същи понятия се изписват по различен начин от различни автори и като че ли това не прави впечатление на читателите...

Из “Професия адвокат”

преди 2 години 9 months

Неспокойният дух на редица адвокати намира поле за изява и контакт с обществото в музиката, рисуването, театъра. За тях изкуството е израз на вътрешна потребност, проява на духовната им същност, отмора след напрегнатата адвокатска работа...

Илия Буржев: Спомени за Христо Фотев

преди 2 години 9 months

Христо Фотев беше средно на ръст момче, слабичък, тънък като комар, с продълговато лице, с големи очи във формата на бадем, с тънка мека светлотъмна коса. При общуване за по-кратко, той умееше да остави много добри впечатления. Умело си прикриваше слабите страни...

Страници