Рецензии

Предговор към "Ето ме днес съвършено разлистена"

преди 6 години 11 months

Явлението “Петя Дубарова” (1962-1979 г.) е уникално в българската литература – и би било такова във всяка една литература. С изключение на някои детски творби, написани във възрастта от 10 до 13 години, Дубарова, по време на кратката си литературна кариера, създава поезия, която носи отличителните белези на огромен талант.

(За) една споделена история...

преди 6 години 11 months

От известно време Бургас настоява над една нова своя концепция за култура, която би могла да се дефинира в перспективата на реставраторските импулси. Все повече истории на Бургас, с включени стари и нови снимки на града, излизат от печат – луксозни издания с подреден архивен и съвременен материал, и всички те с претенции, че показват града в развитие...

Субтилност и тънкост в “Тънка книжка” на Екатерина Йосифова

преди 6 години 11 months

“Тънка книжка” на Екатерина Йосифова е 11-та поред стихосбирка на една от най-нежните български поетеси. Композирана в два несъответни в количествено отношение цикъла, стихосбирката на Йосифова още с първия досег разкрива  нежна и изчистена до субтилен лаконизъм чувствителност, но едновременно с това и своеобразна устойчивост, разпознаваема чрез усещането за дискретно, ненатрапващо се битие на изисканата поезия.

Смъртта на редактора (или за статусите на Елка Стоянова)

преди 6 години 11 months

След всички модерни опити да бъде взривена всякаква прикрепеност на литературата към институции и институционални дискурси, се оказа, че “смъртта на автора” (най-сериозната институция) на практика е невъзможна...

Казаното отлита, написаното остава

преди 7 години 2 седмици

С особено приятно чувство и с голямо любопитство прочетох ръкописа “Когато се раждаше демокрацията” на д-р Герго Цонков. Познавам автора като изявен и популярен детски лекар в целия Искърски край, упражняващ професията си в Мездренската болница в продължение на 40 години. Той е може би единственият във Врачанска област лекар с ярко изразено дарование на литературен творец и активно пишещ човек. Впечатлен съм от многостранното съдържание на творчеството му – от емоционалните “записки”, “дневници”; от разнообразните литературни есета и вестникарски материали, намерили място в периодичния печат и в неговите десет художествено-документални книги...

Забележителна книга за Варна

преди 7 години 2 седмици

В сравнително малък обем, известната не само сред научните среди и литературни творци във Варна, но и в страната, дългогодишната общественичка, публицистка и писателка Христина Стоева ни поднася невъобразима по своите мащаби и всеобхватност информация за древното минало на своя роден град и за превратностите на съдбата му до и след Освобождението от османско иго, та и до наши дни. Ерудирана и с висока професионална квалификация, богат житейски опит и ясна гражданска позиция, тя е не само свидетел на случващото се, но и активен участник.

Отзив за книгата на д-р Герго Цонков

преди 7 години 2 седмици

Кое отличава и покорява в книгите на д-р Цонков и особено в последната, която той е озаглавил “Това се случи. Спомени на детския лекар”? Достоверността на изнасяните факти, в които се откроява неговата безпределна ОБИЧ КЪМ ДЕЦАТА. Затова започва с “Мънички, милички, умнички”. Авторът не само обича децата, но успява така да предаде това свое преклонение пред тях, че просто заставя и читателят да ги обикне и да му завиди, че е имал щастието да работи сред един обичлив и многообещаващ свят на мънички, милички и умнички същества.

Непресъхващ извор – несломима вяра

преди 7 години 1 month

Често при многобройните ни разговори се питам: “ Откъде тази уникална осведоменост по много и най-разнообразни теми и това желание да сподели знанията си по всички въпроси, към които събеседникът му е проявил интерес? Как е успял да съхрани на тази благословена възраст свежестта и услужливостта на паметта, която не му изневерява дори и тогава, когато е прекарал тежка операция? Как остана верен на своите социалистически убеждения, въпреки повратностите на живота и обрата в политиката на страната ни?...

Докосване до магията на словото

преди 7 години 1 month

Димитрина Якимова поднася на читателя третата си поетична книга “Слънчеви предели”. Авторката привлича вниманието с искреността и дълбочината на чувството. Нейният вътрешен свят е “отворена книга”, която споделя с другите. Поетесата ни допуска в своята “светая светих”, прави ни свидетели на най-съкровените си помисли, на радостите и болките, на разочарованията и на копнежа към щастие...

Дълбок поклон пред родината

преди 7 години 1 month

Родината е близка и скъпа като майката, отъждествяваме я с родното място, родната природа, с миналото, настоящето и бъдещето на народа, който я населява. Родината предизвиква асоциации за забележителни исторически и културни събития, за легендарни герои. Всеки човек има не само дом и семейство, но и Отечество, за което трябва да милее и да работи с всички сили за неговия просперитет. Към такива мисли ни насочва стихосбирката на Ценка Илиева “Светиня”.

Страници