Денчо Михов

Денчо Михов е роден на 20 октомври 1961 г. в гр. Бургас. По образование е инженер-химик. Има 10-годишен стаж като преподавател в катедра Неорганична химия в Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас.

Научни интереси: термодинамични изследвания на многокомпонентни водно-солеви системи на силни електролити. Има редица публикации във водещи международни химични и термодинамични издания.

От 2002 г. е управител на издателство “Либра Скорп”.

Емблематична книга: “Въведение в маркучологията” (2010) – научна монография. Науката “маркучология” е за първи път въведена и описана от автора. В монографията е направен първи опит да се представят синтезирано, в популярна форма, дългогодишните научни изследвания на автора.

Книги от автора

8,00 лв
Отстъпка:
-0.00 лв
Цена
8,00 лв

Редактор на книги

7,00 лв
Отстъпка:
-2.00 лв
Цена
5,00 лв
10,00 лв
Отстъпка:
-2.00 лв
Цена
8,00 лв
5,00 лв
Отстъпка:
-0.00 лв
Цена
5,00 лв
10,00 лв
Отстъпка:
-2.00 лв
Цена
8,00 лв
9,00 лв
Отстъпка:
-2.00 лв
Цена
7,00 лв
15,00 лв
Отстъпка:
0,00
Цена
15,00 лв
9,00 лв
Отстъпка:
-2.00 лв
Цена
7,00 лв
7,00 лв
Отстъпка:
-2.00 лв
Цена
5,00 лв
8,00 лв
Отстъпка:
-2.00 лв
Цена
6,00 лв
15,00 лв
Отстъпка:
-5.00 лв
Цена
10,00 лв
15,00 лв
Отстъпка:
-5.00 лв
Цена
10,00 лв
5,00 лв
Отстъпка:
-0.00 лв
Цена
5,00 лв
19,90 лв
Отстъпка:
-4.90 лв
Цена
15,00 лв
12,00 лв
Отстъпка:
-0.00 лв
Цена
12,00 лв
10,00 лв
Отстъпка:
-0.00 лв
Цена
10,00 лв
15,00 лв
Отстъпка:
-0.00 лв
Цена
15,00 лв
20,00 лв
Отстъпка:
-4.00 лв
Цена
16,00 лв
12,00 лв
Отстъпка:
-2.00 лв
Цена
10,00 лв
6,00 лв
Отстъпка:
-1.00 лв
Цена
5,00 лв

Публикации от автора

Ревюта

Новини

Забавно

Разкази

Философия

Литература

Публикации за автора