Радка Люцканова

Радка Люцканова е родена в гр. Несебър.

Завършва ВХТИ в София, специалност “Технология на горивата”. Научен сътрудник от 1968 г. Специализира в Институт по техническа химия и нефтохимия в гр. Аахен (Германия).

Съставител е на юбилеен сборник “40 години аналитична секция – Институт по нефтопреработване и нефтохимия – Бургас (1968-2008)”. Съставител е и на сборника “Читалище Петър Янев – Крайморие” и автор на паметен лист за Стамо Грудов.

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.