Анализи

Обновяване в системата на капитализма

Автор: 
преди 6 години 3 седмици

Водените преговори за тарифите отдавна вече не протичат както през времето на “социалната пазарна икономика”. Вместо подобрения за работниците и служащите, както настояват профсъюзите, те довеждат до влошавания благодарение изискванията на предприемачите. С това аргументът, че запазването на работните места е от жизнена необходимост приема убийствен характер...

Теорията “модернизиране” междувременно не е ли “немодерна”?

Автор: 
преди 6 години 3 седмици

“Теорията за модерните общества”, накратко теорията “модернизиране” се счита като призната теория за обществена промяна. Социологът Бек говори дори за “социология на модернизирането” /Бек, 1994, 27/. Германският конгрес по социология през 1990 година се проведе с главна тема “Модернизиране на модерни общества”. Междувременно изобилстват научносоциални публикации с теоретично обосновано модернизиране, а абстракциите на теорията за модернизирането отдавна навлязоха в политическия и икономическия речник. Говори се за “необходимост от модернизиране” и “модернизиращо давление” или за “изоставане от модернизирането” и “тласъци в модернизирането”.

Революционер без душа?

Автор: 
преди 6 години 3 седмици

Укрепваща надежда, а не озлобяващ гняв; лек незлоблив хумор; не лекционно поучаване, не надут език, не задушаваща схоластика; вживяване в мисленето на другия, а не само кръжене около себе си; обръщане внимание както на голямото, така и на малкото; да се учим както от правоверните, така и от еретиците; при цялата си убеденост – само с дружелюбно излъчване; не убеждаване на другите, а търсене на истината и с другите.

Какво донесе на руснаците президентството на Путин? Никакъв втори Елцин!

Автор: 
преди 6 години 3 седмици

Елциновият вулгарен антикомунизъм при руснаците си изпя песента, подчертава излизащият в Брюксел марксистки седмичник “Solidaire”. С приватизациите през 1992 година и 6 години по-късно последвалата девалвация на рублата, за населението намаляват или биват отнети както имуществата, така и парите. Последиците, както пише седмичникът, били, че общественото мнение все по-рязко и все по-демонстративно се насочва срещу Запада. От всичко това не малко спечели президентът Путин...

Руското чудо

Автор: 
преди 6 години 3 седмици

 

В началото на 60-те години книгата и филмът на Анелия и Андрю Торндайк “Руското чудо” постигнаха международен успех. Литературно-оптическият епос на двамата документалисти от Германската демократична република описва трудния, пожертвователен, но и грандиозен път на Съветския съюз, който като птицата Феникс възкръсва от пепелта и руините на стара Русия.

Тревожни размисли за войната и мира

Автор: 
преди 6 години 3 седмици

От векове човечеството мечтае за вечен мир на Земята, но най-често негов спътник е ВОЙНАТА. В края на XVIII век немският философ Емануил Кант не мечтае, а поддържа възгледа за изграждане на общество с вечен мир. Идва XIX век. Въпросите за ВОЙНАТА и МИРА все повече занимават умовете, човечеството. В един от своите разкази Мопасан изказва мисълта, че откривателят на превозната двуръчна едноколка има много по-голям принос за прогреса на човечеството, отколкото откриването на барута...

Енгелс за трите вида социалисти

Автор: 
преди 6 години 3 седмици

В статията си “Принципи на комунизма” /отпечатана през есента на 1847 година/ на 24-я въпрос: “По какво се различават комунистите от социалистите?”, Енгелс дели социалистите на три класа. Първият той нарича “РЕАКЦИОННИ СОЦИАЛИСТИ”, защото тях ги обхващала носталгията за разрушения от капитализма феодален строй и били готови да го възвърнат. След това Енгелс продължава: “Втората класа се състои от привърженици на сегашното общество, които са обезпокоени за по-нататъшното му съществуване от пораждащата се у него неизбежна злина...

Не можем да разискваме още 20 години

Автор: 
преди 6 години 3 седмици
Председателят на ПДС (Германската Партия на Демократичния Социализъм) Лотар Биски

Въпрос: Вие представихте един преработен ПДС – програмен проект. Изправена ли е партията пред въпроса да взема решение за партийна линия?

– Не обичам големите лозунги. Те ми приличат понякога на дошли отнякъде бухалки, които малко обясняват целта си. Бих казал, че след около шест години дискусия ние имаме един проект, който прави партията познаваема, отличаваща се като демократично-социалистическа сила. Това е по-съответстващо.

Ключът към победата

Автор: 
преди 6 години 3 седмици

След сключването на Парижката спогодба в 1983 година североамериканските войски трябваше да се изтеглят от Виетнам. Въпреки това южновиетнамските въоръжени сили продължиха съпротивителната борба за окончателна победа над американския окупатор...

Левицата се завърна

Автор: 
преди 6 години 3 седмици

Третата среща на високо равнище на народите от Америка беше контрасреща на Организацията на Американските държави /OAS/, на която се явиха 34 държавни шефове на същото място и по същото време. Никога досега изолацията на пристигналия с външната си министърка Буш, не е била тъй очебийно ясна. С неодобрението на Аржентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай и Венецуела ALCA в първоначалната си форма бе провален, но не съвсем към края.

Страници