Георги Мавродиев

Георги Мавродиев е роден в с. Веселие, Бургаска област. Завършва Юридическия факултет в Софийския университет. Работил е в системата на МВР. Основател на сатиричния клуб “Морски таралежи” в Бургас и негов председател.

Издадени книги: “Весело Веселие” (хумор, 1995); “Веселийските ловджии” (хумор, 1996); “Записки на следователя” (разкази, 1997); “Случки в отрезвителното” (разкази, 1997); “Весели ментета за бургаските ченгета” (хумор, 2000); “Весело за веселийските снахи и зетьове ” (хумор, 2000); “Отстреляни истории от Веселие” (хумор, 2004); “50 години Академичен фолклорен ансамбъл София” (очерци, 2007); “На един дъх. Борис Филчев отговаря на 44 въпроса” (2007); “Докосване до чистия извор. Страници от живота на Коста Ганев” (2008); “Редове от бележника на следователя” (разкази, 2010); “Артисти с пагони” (очерци, 2010); “Неспокойно сърце. Страници от живота на Костадин Русенов” (2013).