Автори

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ц | Щ | Ю | Я
Атанас Димов

Атанас Димов е роден през 1958 г. в с. Морско, община Несебър. Завършва висше образование в Института на МВР – Симеоново. Работи като юрист от 1992 г. и досега.

Атанас Дубаров

Атанас Дубаров е роден на 19 март 1931 г. в с. Бистрец, община Средец. Средно образование завършва в гр. Средец (1950 г.) и започва работа в Селсъвета на с. Бистрец на длъжност комисар, а по-късно – завеждащ Военно-отчетно бюро.

Атанас Попов

Атанас Попов е роден на 2 октомври 1937 година в с. Веселие, област Бургас.

Атанас Радойнов

Атанас Радойнов e роден на 21 януари 1934 г. в с. Горска поляна, Боляровска община. Завършил е Българска филология във Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”. Живее и твори в Бургас.

Атанасия Петрова

Атанасия Петрова е родена в град Пазарджик, а от десет години живее в гр. Бургас.

Атина Дончева

Атина Дончева е родена в с. Севар, област Разград. Завършва ВГ “Димчо Дебелянов” в гр. Дупница.

Страници