Автори

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ц | Щ | Ю | Я
Мадлен Дечева

Мадлен Христова Дечева е родена на 4 декември 1991 г. в гр. Варна, в семейство на лекар и инженер.

Манол Димитров

Манол Димитров Петков е роден на 17 април 1921 г. в село Драка, Грудовска околия. На 12-годишна възраст остава сирак и тръгва по чорбаджийските къщи да чиракува и да си изкарва прехраната. По късно влиза в РМС и се включва в антифашистката борба.

Манол Манолов

Манол Манолов е роден на 15 август 1952 г. в село Габър, Бургаска област.

Завършил е Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий”, специалност „Български език и литература”.

Мара Бъкларова

Мара Бъкларова е родена през 1940 г. в с. Кондолово. Детството и младостта й преминават в родното село. Завършва Педагогическо училище в Бургас, а по-късно българска филология в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”.

Маргарита Петкова

Маргарита Петкова е родена на 21 февруари 1956 г. в София. Завършва българска филология във Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”.

Маргарита Серафимова

Маргарита Серафимова е родена през 1976 г. в гр. София. Адвокат е, живее в София. Занимава се с гмуркане, сертифицирана е като водолаз-спасител.

Маргарита Терзиева

Маргарита Терзиева е родена в Айтос. Живее и работи в Бургас. През 1991 г. защитава дисертационен труд на тема “Приказникът на Андерсен в България”.

Мариана Велева

Мариана Велева е родена и живее в Бургас. Председател е на литературен клуб “Морски звуци” – Бургас.

Мариана Каприева

Мариана Стефанова Каприева е родена на 10 март 1955 г. в гр. София. Завършва Философски факултет  на Московски държавен университет “М. В. Ломоносов”.

Мариана Праматарова

Мариана Праматарова е родена в гр. Панагюрище, Пловдивска област. Завършила е Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” – педагогически профил със специализация “Музика”, след което Бургаски свободен университет – Юридически факултет. Магистър по право.

Мариана Савова

Мариана Савова е родена в Ст. Загора. Живее и работи в Бургас.

Дългогодишен активен деятел към Бялото братство и популяризатор на словото на Учителя Петър Дънов.

Мариана Трифонова

Мариана Трифонова е родена на 31 август 1971 г. в гр. Бургас. Завършва Юридически факултет в Бургаски свободен университет, специалност “Право” и в катедра “Политически науки”, специалност “Политология”.

Мариела Суанска

Мариела Суанска е родена в гр. Бургас, омъжена, с две деца. Завършва “Право” в Софийски университет “Св. Климент Охридски” през 1995 г. и “Счетоводство и контрол” с квалификационна степен Магистър по икономика в Бургаски свободен университет през 1999 г.

Мариела Тодорова-Колева

Мариела Петкова Тодорова-Колева е родена на 13 юли 1979 г. в гр. Ботевград.

Марин Бодаков

Марин Бодаков е роден на 28 април 1971 г. във Велико Търново. През 1994 г. завършва българска филология в СУ “Св. Климент Охридски”. От 1997 до 2000 г. работи в сп. “Български месечник”.

Марин Палов

Роден е на 29 януари 1929 г. в с. Винарско, Бургаско. Завършва ВНВМУ “Н. Й. Вапцаров” и служи на родния Военноморски флот, на различни длъжности в почти всички военноморски гарнизони - близо четиридесет  години.

Марина Владева

Марина Владева е родена през 1979 г. в гр. Смолян. През 2003 г. завършва славянска филология (специалност сръбски и хърватски език и литература) във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”.

Марина Йорданова

Марина Аврамова Йорданова е родена на 7 октомври 1991 г. в град Русе. От дете се занимава с музика – ходи на уроци по пиано и солфеж, пее в хор и вокална група.

Мария Брадева

Мария Брадева е родена в Бургас на 15 април 1951 г. Завършва международен туризъм в Поморие.

Работи дълги години в Слънчев бряг като администратор. От детските години тренира академично гребане – скул. Има двама сина.

Живее и работи в Бургас.

Мария Далакчиева-Леринска

Мария Далакчиева (с литературни псевдоними Леринска и Жужа Жужич) е родена на 09 февруари 1935 г. в с. Ново село, Котленско. Завършила е гимназия “Г. С. Раковски” в гр. Котел и Технически университет – София – специалност радиотехника.

Страници