Философия

Из "Завещана мъдрост. Книга първа" (69-86)

преди 2 години 9 months

Вложи Истината в душата си и свободата, която търсиш, ще придобиеш. Вложи Мъдростта в ума си, светлината ще дойде и знанието ще ти даде своята помощ. Вложи Чистотата в сърцето си, Любовта ще дойде и истинският живот ще започне.

Из "Завещана мъдрост. Книга първа" (52-68)

преди 2 години 9 months

Вложи Истината в душата си и свободата, която търсиш, ще придобиеш. Вложи Мъдростта в ума си, светлината ще дойде и знанието ще ти даде своята помощ. Вложи Чистотата в сърцето си, Любовта ще дойде и истинският живот ще започне.

Из "Завещана мъдрост. Книга първа" (35-51)

преди 2 години 10 months

Вложи Истината в душата си и свободата, която търсиш, ще придобиеш. Вложи Мъдростта в ума си, светлината ще дойде и знанието ще ти даде своята помощ. Вложи Чистотата в сърцето си, Любовта ще дойде и истинският живот ще започне.

Из "Завещана мъдрост. Книга първа" (18-34)

преди 2 години 10 months

Вложи Истината в душата си и свободата, която търсиш, ще придобиеш. Вложи Мъдростта в ума си, светлината ще дойде и знанието ще ти даде своята помощ. Вложи Чистотата в сърцето си, Любовта ще дойде и истинският живот ще започне.

Из "Завещана мъдрост. Книга първа" (1-17)

преди 2 години 10 months

Вложи Истината в душата си и свободата, която търсиш, ще придобиеш. Вложи Мъдростта в ума си, светлината ще дойде и знанието ще ти даде своята помощ. Вложи Чистотата в сърцето си, Любовта ще дойде и истинският живот ще започне.

Основният философски въпрос или колко дявола могат да се съберат на върха на една игла

преди 3 години 3 months

Основният философски въпрос през познатия ни период на развитие на научната мисъл, винаги е бил: Кое е първичното – материя или съзнание? През различните епохи е надделявала една или друга школа и то не толкова с научно обосновани доводи, колкото благодарение на безпрекословния авторитет на водачите на тези школи...

Из "Въведение в маркучологията" – Завършителна процедура

преди 3 години 4 months
Завършителната процедура - последният етап на глобалния процес

Под завършителна процедура следва да се разбира последният етап от целия процес на изхождане по голяма нужда, т.е. почистване на отверстието на ануса от евентуално зацапване през предходните подпроцеси на продуктоотделянето. Значението на завършителната процедура е толкова голямо за самия процес на изхождане, колкото и измиването на ръцете преди хранене. Правилното изчистване на задната цепка символизира висока култура и хуманност и освен това ще ви предпази от много болести, свързани със занемаряване на хигиената.

Из "Въведение в маркучологията" – Техника на изхождането

преди 3 години 4 months
"Въведение в маркучологията" - глава четвърта

Един от основните проблеми на маркучологията е техническата страна на същинския процес – изхождането по голяма нужда. За да може да се вникне в дълбочина по въпроса, проф. д-р Клиинботъм предлага същинският процес да се разложи на няколко подпроцеса, всеки от които се нуждае от овладяването на различни по характер и сложност техники, зависещи от редица предпоставки, които от своя страна придават различни нюанси и оформят в цялостен и завършен вид техническата страна на оптимално протичащия процес на изхождане по голяма нужда.

Из "Въведение в маркучологията" – Увод

преди 3 години 4 months
Корицата на "Въведение в маркучологията"

Според най-големия авторитет в тази област проф. Клиинботъм – доктор на маркучологическите науки – (Prof. Dr. D. Cleanbottom) – маркучологията най-общо е наука, изучаваща качествените и количествени закономерности, съпътстващи отделителните процеси в живия свят.

Страници