Е-списание

Моят огън

преди 5 години 8 months

Обичам огньове, нежни като алени макове. Обичам и сините, макар че те винаги искат да бъдат красиви, особени и изменят на своята червена природа.

Обичам черни очи с червени огньове. Обичам лилави бенгалски огньове. Отдавна съм влюбена в слънцето…

Двете царства

преди 5 години 8 months

Там далеч – зад хиляди живи и мъртви води, където слънцето плете своята златна кошница – живееше гора. Млада беше тя – млада и хубава. И дърветата й бяха млади. Само един стар бор стърчеше настрани и многото му очи – шишарките – стрелкаха сърдито тези, които вечер допираха стеблата си, шушнеха си и нещо и не му позволяваха да спи.

За близостта между “Чудната история на Петер Шлемил” на Шамисо и “Човекът без качества” на Музил

преди 5 години 8 months

Проблемът за тоталитета и неговата загуба в състоянието на дисоциираност неминуемо извиква на помощ една вече експлоатирана тема за архетипите на целостността и символите, които препращат към нея. И ако Юнг вижда непрекъснатата изява на тези архетипи (на целостността) в продуктите на несъзнаваното, то колко по-голямо основание би могло да се търси за това във фикционалната, фантазната и неподатлива на психологическо обяснение продукция, наречена литература.

Модели на отсъствието в два романа на ХХ век

преди 5 години 8 months

Настоящият доклад е само един щрих към възможния прочит на отсъствието, представено като концептуален модел в два типологично различни романа на немскоезичната литература – “Човекът без качества” на Музил и “Парфюмът” на Зюскинд...

Синьото цвете от романа на Новалис “Хайнрих Фон Офтердинген” като алхимическа проекция

преди 5 години 8 months

Цялата литературна теория е единодушна, че митологията и в частност митологизмът в литературната продукция изживява своя същински ренесанс във века на Романтизма. До голяма степен заслуга за подобна нагласа има Фридрих Шлегел, който изключително отъждествява романтичната позиция с тази на гръцката античност, доколкото в неговия исторически оглед на духовните “ситуации” във времето, категорично е наблюдението за постигнато равновесие между природа и дух в живота и културата на древните гърци...

Романтичният възглед за книгата като “абсолютната книга”

преди 5 години 8 months

Играта на крайно и безкрайно в романа на Новалис “Хайнрих фон Офтердинген”.

Когато става въпрос за книгата като текстов конструкт, като митологема и културогема въобще, неизменно предусловие се оказва понятието “литература”. В най-общо критическо съждение може да се каже, че това понятие, колкото и очевидно в смисловата си натовареност да изглежда, е всъщност трудно дефинируемо и неясно...

Петя Дубарова и Новалис, денят и нощта – за една романтична сизигия

преди 7 години 8 months

Романтизмът е онзи духовен възглед, който надхвърля собствените си хронологически измерения, за да се прелее отвъд всякакви времеви хоризонти и да се превърне в абсолютна отнесеност към чувството, към другото сетиво, онова, което ни свързва с неземното ни битие. Пак това свързващо звено е в основата на едно непрестанно търсене на нещо, което никой не знае какво точно е, защото “нещото” е отвъд интелигибелните същности, тоест няма умопостижимост.

Тодор Бояджиев, "Разговори за разузнаването"

преди 5 години 9 months

В книгата са предадени 52 разговора, които ген. Бояджиев е записал, те са водени преди 20 години, но с тема за разузнаването през XXI век.

Мина Кръстева представи книгата си "В ъгъла на кафене "Реалити"

преди 5 години 9 months
Мина Кръстева, автор на сборника разкази

На 11 март 2014 г. (вторник) от 18.00 ч. в зала "Петя Дубарова" на Културен център "Морско казино", Бургас, се състоя премиерата на сборника разкази на Мина Кръстева "В ъгъла на кафене "Реалити".

Как и защо евреинът Берия уби Сталин

преди 8 години 10 months
Лаврентий Берия и Йосиф Сталин

“И така, преди да почнем да се борим с юдеите, е по-добре да поговорим с тези, които изглежда да стоят заедно с нас, но на дело следват юдейските обичаи и по всякакъв начин ги защитават. Затова те са още по-достойни за осъждане, отколкото самите юдеи. В това ще се съгласят с нас не само мъдрите и умни хора, но и всички, които имат дори малко разум…

Страници