Поезия

Пепеляшка ли?

преди 4 години 2 седмици

Принце, дванайсет удари и бягам!
Няма пантофка, но имам очи,
с които те карах по мен да изгаряш
и да ме следваш безпаметно ти!

Моето момиче

преди 4 години 2 седмици

Аз ти го дадох сърцето си – цялото,
грабна го още със първия стон,
стръвно разкъсал духът ми и тялото,
които доскоро ти бяха подслон…

Тристишия

преди 4 години 1 month

*
гледане на ръка
циганката откраднала
линията на живота

Абстрактен хуманизъм

преди 4 години 2 months

Той грабеше, убиваше, крадеше,
но ходеше на църква, тримиреше,
живееше със радост на ръба...
След туй си причестяваше греха.

Заря

преди 4 години 2 months

Изпълнено небе с блещукащи звезди,
потискащо задушна лятна вечер,
по някаква причина се провежда
Тържествена заря.
Площадната тълпа надига врява до безумство.

Началото на пътя

преди 4 години 2 months

Устрем, Бърза скорост, Светлина
Дърветата застанали в кордон,
дори не махат с клони –
няма вятър.

Подготвям се

преди 4 години 2 months

Подготвям се за мъничка
усмивка,
разхлабвам се
отпускам се
в горещата вода
на миещото време.

С капка мед

преди 4 години 2 months

С капка мед подслаждам извора,
с грам солчица го соля,
с бистра ледена водица
жаждата да утоля.

Морска фея

преди 4 години 2 months

Някой шушне във мрака.
Някой вика и трака.
Някой някого чака.

На площада

преди 4 години 2 months

Дървото  с широката корона
на площада
го удари гръм.
Разцепено, полуизсъхнало и криво
хвърля сянка
и още не умира.

Страници