Поезия

Птица

преди 3 години 11 months

Почти отвесен полет. Прикова
небето с нож върху земята.
Език камбанен – дълго след това
възбуденият въздух се премята.

Вдъхновена творба е кокичето

преди 3 години 11 months

Вдъхновена творба е кокичето.
Как изваяна е белотата му!
Подозирам, че то е зеница,
през която ни гледат отнякъде.

Война

преди 3 години 11 months

Неочаквано птиците дръзнаха
и си тръгнаха от дърветата.
Изпищя в замразения въздух
отражение на крилете им.

Двама и морето

преди 3 години 11 months

Приличаме на риби,
с блясък лунен
в смуглите извивки
на съня си.

Любов през юли

преди 3 години 11 months

Доверчиво
се отдаваме
на замайващия
юлски дъжд.

Някъде в зеленото мълчание

преди 3 години 11 months

Някъде в зеленото мълчание
на тоя ден
съзнавам
родството си с вятъра.

Дай си ръката, приятелю!

преди 3 години 11 months

Дай си ръката, приятелю,
дай я, не страдай от скрупули...
Времето властва влиятелно,
време не стига под купола...

Закъсняла молитва

преди 3 години 11 months

Господи, не давай да се влюбя!
Нека да избягам от света!
Зная, утре като се събудя,
няма да съм аз, а лудостта.

Ключ

преди 3 години 11 months

Може да нямаш комфорт и пари
и радостта ти да е в дефицит,
може да нямаш късмета на трима,
ала Ключе непременно си имай!

Село

преди 3 години 11 months

Камбаната изпраща вест –
без думи всичко се разбира...
Трева, която не умира.
И камък, върху който днес
змията уморена спира.

Страници