Ревюта

Живея твойте земетръси, земя...

преди 9 months 1 седмица

Списъкът от самоубили се, или рано заминали си по други причини от света наши творци, е дълъг. Той е колкото трагичен, толкова и напомнящ, че перата им биха дали на българската литература редица още ярки произведения, освен завещаните приживе, със свой богат рисунък и индивидуален взор към битието.

От нас излиза не любов, а дим...

преди 9 months 1 седмица

Вече над две десетилетия, като през скъсан воден бент, в българската литература нахлуват всякакви “творби”. Повечето си приличат, защото са еднакво безлични като тематичен замисъл, естетически критерии, художествена реализация. Те олицетворят общата бездуховност у нас – следствие от неизбистрени обществени и социални процеси.

В песни са изминалите дни...

преди 9 months 1 седмица

Биографичните данни за позабравения поет Димитър Велинов не са многословни: роден през 1937 г. в с. Преображенци (Надър), Бургаско, завършва училище за трудови резерви в Бургас, след което е строителен работник на Баташкия водносилов път; после – във Вагоностроителния завод “Червено знаме” в крайморския град, в Полигон за вибробетон, след това редактор в многотиражките на местната Окръжна строителна организация и Нефтохим...

Неподправеният Константинос Кавафис

преди 9 months 2 седмици

Благородната идея на инженера и литератора-философ Константинос Марицас да преведе на български език с най-голяма точност творбите на големия поет Константинос Кавафис заслужава адмирации. Самият Марицас е грък с български корени, което предполага филологически усет към двата езика – гръцкия и българския...

Усмихнатите разкази на Гергана Стоянова

преди 10 months 2 седмици

Ваньо Вълчев на премиерата на сборника с разкази “Рибки мренки” от Гергана Стоянова, в Дом на писателя, Бургас, 22 октомври 2020 г.

Над света се рее философска красота...

преди 10 months 2 седмици

Поетичното творчество от зараждането си и досега е неизбродна плетеница от ручеи. Те се вливат в купел с осмислени житейски ценности, многоцветна багреност, авторски съдби и чувства. В наше време критериите за регионално и наднационално в примерите му губят ясни очертания така, както границите на водещи държави.

“Бавно гасне днешното ми слънце...”

преди 10 months 2 седмици

Българското присъствие в света на ХХІ в. е значимо, но все още малко познато. След вододела на демократичните промени у нас станаха известни имената на видни учени, конструктори, медици, архитекти, хора на изкуството...

Христос Хаджипапас – “Неуверена походка”

преди 10 months 2 седмици

Съвременната кипърска литература все по-убедително присъства в културния живот на нашата страна. Доказателство за това твърдение са редица преводи на книги, приети добре от българския читател и от критиката. А броят на списание “Пламък” от 2009 г., кн. 11-12 е посветен почти изцяло на творците от Острова...

Праведният грях на времето...

преди 10 months 2 седмици

ЕОКА. Еносис. Генерал Дигенис и архиепископ Макариос ІІІ. Папандреу. Сблъсъци между гърци и турци. Английско присъствие, инвазии и пулсът на стара Елада... Все плочки от доминото на трудната кипърска история през 60-те и 70-те години на миналото столетие. Може би не толкова позната у нас...

Родните опинци тръгват по море

преди 1 година 1 month

Причините, които отправят българина да странства по море, не се различават съществено от подтиците и при другите народи. Търговия, поклонение по светите места, политическа и икономическа емиграция, по-рядко – опознаване на далечни краища, са движещите сили, насърчили нашенеца да стъпи на корабната палуба...

Страници